חזרה לדף פרויקטים
שביל הרקפת ת"א

הוצאת היתר בניה להריסת מבנה צמוד קרקע קיים ובניית מבנה מגורים חדש בעל 2 קומות מעל הקרקע וקומת מרתף


קטגוריות:
בנייני מגורים וצמודי קרקע

צפייה במפת פרויקטים
חזרה לראש העמוד